Powiatowy portal mapowy (dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Udostępniona została wersja GEO-MAP 10.43 2018-03-08
Od wersji 10.43 wprowadzono możliwość wykorzystania systemu GEO-MAP, jako bezpłatnej przeglądarki do plików w formacie (*.MAP) wydawanych z PODGiK w ramach prac geodezyjnych. W stosunku do takich danych oprócz przeglądania można wykorzystać także inne dodatkowe funkcje systemu jak: Export, Drukowanie, Kontrole.
Funkcjonalność jest dostępna od wersji 10.43 systemu GEO-MAP i obowiązuje od 7 marca 2018 r. w powiecie bartoszyckim, a docelowo funkcjonalność zapewne znajdzie się w innych powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.
Funkcja przeglądarki przeznaczona jest dla użytkowników systemu iGeoMap/ePODGiK, którzy nie posiadają zakupionej licencji na system GEO-MAP, a potrzebują wglądu w dane uzyskane z PODGiK, czy też mają potrzebę przekonwertowania danych do innych formatów np. DXF, TANGO. Aby uruchomić przeglądarkę należy mieć zainstalowany system GEO-MAP w wersji demonstracyjnej. Instalacja jest dostępna na stronie: www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Uwaga: Uruchomienie przeglądarki jest możliwe na dwa sposoby:
  1. Klikamy na pliku *.MAP wydanym z PODGiK w ramach pracy geodezyjnej.
  2. Uruchamiamy system GEO-MAP z nazwą pliku do wczytania, jako parametrem wywołania.


Spotkanie dla wykonawców geodezyjnych 2017-11-10
W związku z uruchomieniem w powiecie bartoszyckim technologii iGeoMap/ePODGIK służącej do automatycznej obsługi prac geodezyjnych zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy Geo-System Sp. z o.o. na którym omówiona zostanie tematyka korzystania z systemu www.epodgik.pl oraz portalu mapowego www.bartoszycki.e-mapa.net m.in. w kontekście obsługi prac geodezyjnych. Spotkanie zaplanowane jest na 22.11.2017r. na godzinę 10:00 i odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

Internetowa obsługa geodetów w powiecie bartoszyckim 2017-11-09
W dniu 9 listopada 2017r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez internet w technologii iGeoMap/ePODGiK. Usługi zgłaszania prac geodezyjnych oraz zamawiania wydruków map dostępne są w uruchomionym portalu mapowym bartoszycki.e-mapa.net. Firmy geodezyjne chcące korzystać z usługi internetowego zgłaszania prac geodezyjnych mogą już rejestrować się w serwisie ePODGiK na stronie bartoszyce.podgik.pl klikając na przycisk "Rejestracja w ePODGiK". Płatności internetowe związane ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i zakupem mapy zasadniczej realizowane są za pośrednictwem systemu Blue Media.

Copyright (C) 2017 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 1 września 2017